Gwarancja

i jakość

Informujemy, że wszystkie produkty oferowane przez Encore Seven podlegają dwuletniemu okresowi gwarancji. Świadczymy także płatny serwis pogwarancyjny.

Warunki bezpłatnej gwarancji:

 • Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi załączonymi do produktu dokumentami, w szczególności instrukcją obsługi.
 • Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (Seria Prestige) i 24 miesiące (Seria Classic i B&G) od daty sprzedaży towaru
 • Wady i usterki powstałe z winy producenta będą bezpłatnie usuwane wyłącznie przez producenta.
 • Gwarancja jest ważna wyłącznie za okazaniem dokumentu sprzedaży (paragon/faktura).
 • Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych (nie licząc dostawy), przy czym w przypadku uszkodzenia elementów wymagających zamówienia i sprowadzenia, okres ten może się wydłużyć, o czym Klient będzie poinformowany.
 • Towar wadliwy należy dostarczyć do siedziby firmy Encore Seven na własny koszt i ryzyko w oryginalnym opakowaniu (dlatego przez okres gwarancji należy zachować opakowanie po zakupie towaru). Przed dostarczeniem towaru należy skontaktować się z pracownikiem firmy Encore Seven mailowo lub telefonicznie, celem przedstawienia problemu i umówienia terminu i sposobu dostawy towaru.
 • Naprawom gwarancyjnym nie podlegają następujące przypadki i usterki:
  • Powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi.
  • Uszodzenia mechaniczne, chemiczne, cieplne, i inne zewnętrzne (m.in.: przetarcia, przebarwienia, zarysowania).
  • Wynikające ze złego transportowania.
  • Wynikające z nieprawidłowego montażu, podłączania niezgodnych urządzeń trzecich, przepięć sieci i innych czynników zewnętrznych.
  • Wynikające ze zwykłego zużywania się elementów oraz wynikające ze specyfiki przeznaczenia, jak: lampy elektronowe, bezpieczniki czy inne nietrwałe elementy zabezpieczeń układów elektrycznych.
 • Niewymienione powyżej usterki zostaną zbadane czy powstały z winy producenta i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o rodzaju naprawy (gwarancyjnej bezpłatnej, płatnej lub odmowie naprawy). W przypadku decyzji innej niż naprawa bezpłatna, producent skontaktuje się z Klientem i przedstawi powód swojej decyzji oraz ustali szczegóły dalszego postępowania i koszty naprawy. W przypadku odmowy naprawy lub naprawy odpłatnej, towar należy odebrać na własny koszt.
 • Towar naprawiony (nie dotyczy napraw płatnych) zostanie dostarczony Klientowi na koszt producenta.
 • Producent nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania naprawy.
 • Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomb i/lub dokonywania przeróbek, modernizacji i innych czynności tego typu we własnym zakresie lub przez nieupoważnione przez producenta osoby i podmioty.
 • Szczegółowe prawa Klienta oraz obowiązki producenta określa Ustawa konsumencka z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176).

Produkując nasze wzmacniacze lampowe, stawiamy na wysoką jakość wykonania zarówno układów elektronicznych jak i obudowy.

Naszym celem jest dostarczanie Klientom produktów o powtarzalnych, dobrych walorach dźwiękowych oraz estetycznym wyglądzie, co osiągamy przez dokładne wykonawstwo, dbałość o szczegóły oraz współpracę z profesjonalnymi firmami, a także wybór dobrych materiałów. Stosujemy podzespoły elektroniczne uznanych producentów.